Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat at browse på vores hjemmeside accepterer du vores cookiepolitik og brug af cookieteknologi. Find ud af mere.

X
HostelBookers-logo
TILBAKEMELDING OM NETTSTEDET

ikon

Vilkår for bruk av nettstedet

Spesiell merknad: Dette nettstedet er satt sammen av beskrivelser av ordninger som er skaffet til veie av vandrerhjemeiere eller -drivere, og vurderinger og andre innlegg fra andre tredjeparter. Ansvaret for slikt innhold ligger hos vandrerhjemeieren eller -driveren eller tredjeparten som har opprettet innholdet. Vi har ikke ansvar for slikt innhold da vi kun gir tilgang til slikt innhold som en tjeneste for deg. Vi bifaller, støtter, representerer eller garanterer ikke hvor sannferdig, nøyaktig eller pålitelig noe av informasjonen om ordninger som finnes på dette nettstedet eller meninger som er lagt inn av tredjeparter, er. Selv om vi arbeider for å fjerne eventuelt krenkende eller skadelig innhold fra nettstedet så snart det rimelig lar seg utføre, er vi ikke ansvarlig for hvor nøyaktig, ærekrenkende, fullstendig eller annet slikt innhold er.

 1. Tilgang til og bruk av enhver informasjon på dette nettstedet skjer på betingelse av at du godtar disse vilkårene for bruk av nettstedet, uten endringer. Les nøye gjennom dem. Vi anbefaler at du skriver dem ut og beholder en kopi til senere bruk. Hvis det er deler du ikke godtar, må du ikke bruke nettstedet vårt.
 2. I disse vilkårene betyr "du" og "din" alle personer som bruker dette nettstedet, og "vi", "oss" og "vår" betyr HostelBookers Ltd.
 3. Vi handler kun som en agent når det gjelder alle tjenester eller ordninger som finnes på dette nettstedet ("ordninger"). Vi tar ikke ansvar for eventuelle kontrakter du inngår eller eventuelle ordninger du kjøper, eller for handlinger eller utelatelser fra vandrerhjemeier(e) eller -driver(e) eller andre personer eller parter som er tilknyttet noen av ordningene. For alle ordninger vil kontrakten din være med leverandøren av vandrerhjemordningen. Vilkårene til leverandøren av din bekreftede vandrerhjemordning gjelder for bestillingen din. Disse vilkårene kan begrense og/eller utlukke leverandørens ansvar overfor deg.
 4. Ingenting på dette nettstedet utgjør et tilbud fra vår side. Anliggende som er angitt utgjør en invitasjon til deg om å komme med et tilbud til den aktuelle leverandøren under leverandørens angitte vilkår om å kjøpe ordninger som vi viser frem. Den aktuelle leverandøren kan godta eller avvise ethvert slikt tilbud. Alle ordninger som finnes eller henvises til, er til enhver tid underlagt spesifikk bekreftelse med forbehold om tilgjengelighet og det gis ingen garantier, løfter eller representasjoner om tilgjengelighet.
 5. Ett av vikårene for at du kan bruke dette nettstedet er din garanti for at du ikke vil bruke det eller noe av materialet eller informasjonen på nettstedet til formål som er ulovlige eller forbys av disse vilkårene. Du garanterer at du er minst 18 år gammel og har hjemmel for å bruke dette nettstedet i overensstemmelse med disse vilkårene. Du godtar at du er økonomisk ansvarlig for alle kostnader, gebyrer og andre beløp uansett type som måtte oppstå i forbindelse med ditt bruk av dette nettstedet.
 6. Dette nettstedet er til privat og ikke-kommersielt bruk. Ingen deler av dette nettstedet kan gjenbrukes i noen form uten vår tillatelse på forhånd, bortsett fra midlertidig mens du bruker vår tjeneste eller for å holde regnskap med transaksjoner du har inngått gjennom bruk av vår tjeneste. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, kringkaste, fremvise, reprodusere, utgi, lisensiere, opprette avledet arbeid fra, overføre, selge eller på annen måte bruke noe av materialet, informasjonen, produktene eller tjenestene som finnes eller vises på dette nettstedet. Opphavsretten til materialet som finnes på dette nettstedet tilhører oss eller lisensgiverne.
 7. Vårt selskap er registrert i England. Vår forretningsvirksomhet og tjenestene vi tilbyr er utelukkende underlagt gjeldende lover i England og Wales. Vi gir ingen garantier og/eller representasjoner av noen type, direkte eller indirekte, når det gjelder om informasjonen som vises på dette nettstedet, ordningene som tilbys, informasjon som gjelder slike ordninger og/eller vår forretningsvirksomhet overholder lover i andre land. Slike lover påvirker eller gjelder ikke, uansett tilfelle, det samme.
 8. Tilgang til dette nettstedet er betinget av at du godtar at all informasjon det inneholder og alle saker som oppstår mellom deg og oss reguleres av engelsk lovverk. Videre er tilgang betinget av at du godtar at eventuelle tvister eller saker som oppstår mellom deg og oss behandles av domstolene i England og Wales og utelukker domstolene i alle andre land.
 9. Du må ikke lenke (inklusive dyplenke) til vårt nettsted uten å på forhånd ha innhentet skriftlig tillatelse fra oss.
 10. Utenom slik det er beskrevet i disse vilkårene, gis det ingen garantier, løfter og/eller representasjoner av noe slag, direkte eller indirekte, for hvor nøyaktig eller fullstendig materialet eller informasjonen som finnes på dette nettstedet er, eller for ordningenes type, standard, egnethet eller annet. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader eller andre beløp eller krav av noen som helst type (direkte, indirekte, derav følgende eller annet) som oppstår, direkte eller indirekte, i forbindelse med dette nettstedet, deriblant, for å unngå tvil og ikke som begrensning, enhver bruk av informasjon eller materiale som finnes på dette nettstedet eller vanskeligheter med å få tilgang til eller bruke (eller forsinkelser som følge av det) dette nettstedet.
 11. All utelukkelse av ansvar gjelder bare så langt det er tillatt ved lov og der det er i overensstemmelse med disse vilkårene.
 12. Hvis noen utelukkelse(r) eller begrensning(er) som finnes i disse vilkårene blir funnet, helt eller delvis, å være lovstridig, ugyldig eller av andre årsaker ikke håndhevbare for ethvert formål, skal de(n) aktuelle utelukkelsen(e) eller begrensning(en) eller delen(e) anses som salvatoriske og bortfalle fra vilkårene til det formålet / disse formålene. Slik bortfallelse skal ikke påvirke hvor gyldig, effektive eller håndhevbare de andre bestemmelsene i disse vilkårene er.
 13. Uten skade for ovennevnte bestemmelser, har vi rett på fordelen av eventuelle anvendbare utelukkelser og/eller begrensninger av ansvar tillatt av lovverket i land som er funnet å gjelde informasjonen som vises på dette nettstedet og/eller tjenester som tilbys av oss eller på våre vegne.
 14. Informasjonen som finnes på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske og andre typer feil. Informasjonen på disse sidene kan fra tid til annen bli oppdatert og kan av og til være utdatert. Vi og de berørte leverandørene har rett til å når som helst endre opplysningene om ordninger som vises eller nevnes på dette nettstedet uten forvarsel. Hvis noen opplysninger tydelig er ukorrekte, er ikke vi eller noen av leverandørene pålagt å følge dem. Vi påtar oss intet ansvar for å holde informasjonen på disse sidene oppdatert og intet erstatningsansvar for å ikke gjøre det. Du må sørge for at du kontrollerer alle opplysninger om ordningene med leverandøren når du bestiller.
 15. Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller vise annonser med innhold som er levert av tredjeparter. Slike nettsteder og annonser styres ikke og vedlikeholdes ikke av oss. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på slike nettsteder og i slike annonser. Vi gir deg disse lenkene og annonsene kun som en tjeneste for deg, men vi overvåker ikke og støtter ikke innholdet i dem. Vi kan ikke påta oss noen form for erstatningsansvar uansett grad som oppstår i forhold til slike andre nettsteder eller annonser (deriblant, for å unngå tvil og ikke som begrensning, vanskeligheter med å få tilgang til eller forsinkelser i tilgang til noen av disse nettstedene) eller i forbindelse med noe av materialet eller informasjonen som vises på dem eller som du ellers får tilgang til, enten etter at du har forlatt vårt nettsted gjennom en hyperlenke eller på andre måter.
 16. Vi gir ingen garantier for at dette nettstedet (eller andre nettsteder som lenker til dette nettstedet) er uten tekniske feil, datavirus eller andre skadelige eller svekkende dataprogrammer. Det er ditt ansvar å sørge for at du utfører tilstrekkelige kontroller (deriblant viruskontroller) for å oppfylle dine bestemte krav.
 17. Vi kan fra tid til annen endre, utvide eller slette disse bruksvilkårene eller deler av dem etter eget skjønn. Vi vil sørge for å gi deg rimelig varsling om eventuelle endringer. Vi kan når som helst endre, innstille eller avslutte ethvert aspekt av vår tjeneste. Vi kan også innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til alle eller deler av nettstedet uten varsel eller erstatningsansvar der vi etter eget skjønn anser at du bryter med en eller flere bestemmelser i disse vilkårene eller andre lover eller reguleringer, og der vi bestemmer oss for å avslutte en tjeneste. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter et slikt varsel om endringer regnes det som at du godtar slike endringer.
 18. I løpet av tiden du bruker dette nettstedet eller dets tilknyttede samarbeidspartnere, kan du motta en kupongkode som du kan løse inn gjennom dette nettstedet i bytte eller delvis bytte mot ordninger som finnes på nettstedet. Disse kupongene kan ikke overføres til andre og kan ikke løses inn i kontanter.
 19. Ved å legge inn eller distribuere brukerinnhold på nettstedet gir du oss direkte og ugjenkallelige rettigheter til fritt å bruke, kopiere, utgi, oversette og distribuere brukerinnholdet i ethvert medium og i enhver form (deriblant til andres annonserings- og promoteringsformål) uten din tillatelse.
  Vi redigerer og kontrollerer ikke brukerinnhold som er lagt inn eller distribuert på dette nettstedet, og vi er ikke ansvarlig for slikt brukerinnhold. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å fjerne uten varsel alt brukerinnhold som:
  • er åpenlyst fornærmende overfor nettsamfunnet, for eksempel innhold som fremmer rasisme, trangsynthet, hat eller noen form for fysisk skade mot grupper eller enkeltpersoner;
  • trakasserer eller forsvarer trakassering av en annen person;
  • innebærer overføring av "søppelpost", "kjedebrev" eller uoppfordret masseutsending av e-post eller "spamming";
  • er ærekrenkende eller injurierende;
  • fremmer informasjon som du vet er usann, villedende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller fremmer adferd, eller som er uforskammet, truende eller obskøn;
  • fremmer ulovlig eller uautorisert kopi av en annens opphavsbeskyttet arbeide, for eksempel ved å skaffe til veie piratkopierte dataprogrammer eller lenker til dem, skaffe til veie informasjon om hvordan man omgår kopibeskyttelse installert av produsenten, eller skaffe til veie piratkopiert musikk eller lenker til piratkopierte musikkfiler;
  • inneholder begrensede eller passordbeskyttede sider, eller skjulte sider eller bilder (sider uten lenker til eller fra en annen tilgjengelig side);
  • skaffer til veie instruksjoner om ulovlige aktiviteter som for eksempel å lage eller kjøpe ulovlige våpen, krenke noens personvern eller skaffe til veie eller opprette datavirus;
  • utgjør eller oppfordrer til adferd som vil anses som en forbrytelse, fremkalle sivilrettslig ansvar eller på annen måte være lovstridig eller krenke rettighetene til tredjeparter i ethvert land i verden; eller
  • tar del i kommersielle aktiviteter og/eller salg uten vår skriftlige tillatelse på forhånd, for eksempel konkurranser, veddemål, byttehandler, annonsering og pyramidespill.
 20. Du godtar at du ikke vil legge ut eller distribuere informasjon eller materiale som er opphavsrettsbeskyttet av tredjeparter uten direkte skriftlig samtykke fra slike parter, og du godtar å verne oss mot eventuelle krav som oppstår ut fra eller i sammenheng med dine brudd på denne bestemmelsen.
 21. Hvis du har klager på eller innsigelser til materialet eller innholdet, deriblant brukerinnhold som er lagt ut på dette nettstedet, eller hvis du mener at materiale eller innhold som er lagt ut på dette nettstedet bryter dine immaterielle rettigheter, kan du kontakte oss ved å skrive til: HostelBookers, 52-54 Holborn House, High Holborn, London WC1V 6RL, England. Så snart vi har fullført vår etterforskning og hvis det er hensiktsmessig, vil vi bestrebe oss på å fjerne ulovlig innhold i løpet av en rimelig tidsperiode.
 22. All personlig informasjon du legger ut på nettstedet brukes i overensstemmelse med vår personvernerklæring.

SOM EN BETINGELSE FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET

(A) Du bekrefter og forplikter deg til HostelBookers.com at du ikke er borger i Cuba (en "nektet nasjonalitet") og erkjenner at bruk av nettsiden av eller på vegne av en nektet nasjonalitet er forbudt, og (B) Du bekrefter og forplikter deg til (HostelBookers.com) at hvis du er borger av Iran, Syria, Sudan eller Nord-Korea ("Andre nektede områder") at kredittkortet ditt ikke er utstedt gjennom "Andre nektede områder" og at ikke din reservasjon ble gjort da du var i "andre nektende områder" (C) Du plikter til HostelBookers.com at du ikke vil bruke dette nettstedet til noen formål som er ulovlig eller forbudt av disse vilkårene.