Tilbakemelding om nettstedet

Vilkår og betingelser for kunder

Vilkår og betingelser

Dette er vilkårene og betingelsene som gjelder for alle bestillinger som gjøres gjennom våre bookingtjenester, uansett om det er på vårt nettsted, mobilnettsted eller vår mobilapp (samlet kalt «Hostelbookers-nettsteder»). Alle henvisninger til «vi», «oss» eller «våre» i disse vilkårene viser til Hostelworld.com Limited («Hostelworld»), som driver Hostelbookers-nettstedene. Din bruk av Hostelbookers-nettstedene og alle bestillinger du gjør gjennom Hostelbookers-nettstedene, er underlagt disse vilkårene og betingelsene («vilkårene»). Du samtykker i å bruke Hostelbookers-nettstedene i samsvar med og underlagt disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke Hostelbookers-nettstedene og ikke foreta en bestilling via Hostelbookers-nettstedene.

Om oss

For mer informasjon om Hostelworld, se delen Om oss på nettstedet Hostelbookers.com http://www.hostelworldgroup.com/about-us/company-overview. Hvis du vil kontakte oss angående bruken av Hostelbookers-nettstedene eller i forbindelse med bestilling av reisetjenester, kan du sende oss en e-post på customerservice@hostelbookers.com.

1. Bestillinger

 1. Vi legger til rette for behandling og bestilling av overnatting og andre reisetjenester («reisetjenestene»). Vi tilbyr ikke, eier ikke og driver ikke noen reisetjenester selv, og vi tilbyr ikke, eier ikke og driver ikke noen overnattingssteder i særdeleshet.

 2. Du bekrefter at du er gammel nok til å bruke Hostelbookers-nettstedene på lovlig måte, inngå en kontrakt og opprette bindende, juridiske forpliktelser for eventuelt ansvar du pådrar deg som følge av bruk av Hostelbookers-nettstedene. Du forstår at du er økonomisk ansvarlig for all bruk av Hostelbookers-nettstedene av deg eller de som bruker din innloggingsinformasjon.

 3. Når du bestiller gjennom Hostelbookers-nettstedene, samtykker du i å inngå en kontrakt for reisetjenester, og kontrakten for reisetjenester (inklusive overnatting) er med leverandøren av reisetjenestene, ikke Hostelworld, da vi bare fungerer som agent for leverandøren av reisetjenestene. Det er leverandøren av reisetjenestene som er ansvarlig for å levere reisetjenestene. Vi er ikke ansvarlige for at bestillinger som er gjort gjennom Hostelbookers-nettstedene innfris, eller for kvaliteten på overnatting eller andre bestilte reisetjenester.

2. Foreta og avbestille en bestilling

 1. Ved bestilling blir du pålagt å betale et ikke-refunderbart depositum (et delbeløp av totalverdien på bestillingen) som alltid vil være ikke-refunderbart med mindre du benytter deg av vår innbetalingsforsikring, som er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som du finner her https://no.hostelbookers.com/betaling-beskyttelse/. Vi innkrever dette depositumet for og på vegne av den aktuelle leverandøren av reisetjenester.

  Du kan også måtte betale et fast bestillingsgebyr, som er vårt gebyr for å foreta bestillingen. Når vi tar et bestillingsgebyr, er det ikke refunderbart under noen omstendigheter.

  Når det gjelder ikke-refunderbare bestillinger, godkjenner du at leverandøren av reisetjenestene belaster kreditt- eller debetkortet ditt.for restbeløpet av summen for bestillingen din ved fullføring av bestillingen. For alle andre bestillinger er du ansvarlig overfor leverandøren av reisetjeneste for å betale restbeløpet av summen for bestillingen din ved ankomst. Du er også ansvarlig for eventuelle andre betalinger for tilleggstjenester avtalt med leverandøren av reisetjenestene og eventuell betaling av leverandørens tjenestegebyrer og skatter, i samsvar med vilkårene og betingelsene for handel som benyttes av leverandøren av reisetjenestene.

 2. Du må bruke et kreditt- eller debetkort for å garantere en bestilling. Ved å gjøre en bestilling med kreditt- eller debetkort, godtar du den relevante policyen for avbestilling og uteblivelse som leverandøren av reisetjenestene har fastsatt i sine vilkår og betingelser. Dersom du avbestiller utenom det tillatte tidsrommet som er oppgitt i vilkårene til leverandøren av reisetjenestene (eller hvis du ikke ankommer til avtalt tidspunkt for innsjekking), godkjenner du at leverandøren av reisetjenestene belaster kreditt- eller debetkortet ditt uten først å kontakte deg, for et beløp som ikke overstiger summen for én overnatting (når det gjelder overnatting) eller annet beløp som kan være oppgitt i vilkårene til leverandøren av reisetjenestene.

 3. Dersom du ikke ankommer til avtalt tidspunkt for innsjekking kan hele bestillingen bli kansellert. Eventuelle endringer i bestillingen må meddeles og avtales direkte med leverandøren av reisetjenestene (men hele eller deler av depositumet vil ikke refunderes). Når du foretar en bestilling, er det ditt ansvar å informere leverandøren av reisetjenestene om eventuelle behov eller spesielle hjelpemidler som du eller et medlem av reisefølget trenger som følge av helsemessige årsaker.

 4. Når en bestilling er bekreftet, utsteder vi en bestillingsbekreftelse på vegne av leverandøren av reisetjenester for hver bestilling, men vi gir ingen informasjon om eventuelle kostnader for tilleggstjenester. Vi vil forsøke å sørge for at bestillingsbekreftelsen inneholder informasjon om alle avgifter som leverandøren av reisetjenestene krever. Se paragraf 9.9 nedenfor i forbindelse med dette. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontrollerer og bekrefter med leverandøren av reisetjenestene de nøyaktige vilkår og betingelser som leverandøren legger til grunn for å skaffe deg den reserverte tjenesten, når du mottar bestillingsbekreftelsen. Referansenumrene i bestillingsbekreftelsen må oppgis i alle henvendelser, avbestilling eller endring av bestillingen.

 5. Du kan avbestille i samsvar med leverandørens avbestillingspolicy som beskrevet i bestillingsbekreftelsen og på siden med detaljert beskrivelse av overnattingsstedet. Dette er normalt minst 24 timer før avtalt innsjekkingsdato. Merk at dersom du avbestiller en ikke-refunderbar bestilling, vil du ikke få refundert bestillingsbeløpet av leverandøren av reisetjenestene. Avbestill ved å kontakte leverandøren av reisetjenestene direkte via kontaktopplysningene som er oppgitt i bestillingsbekreftelsen. Husk å oppgi referansenummeret for bestillingen i avbestillingen.

 6. Hvis du ikke har benyttet deg av vår innbetalingsforsikring og du avbestiller, vil ikke depositumer og bestillingsgebyrer refunderes, uansett hvor lang tid i forveien du avbestiller. Merk at selv om depositumet og bestillingsgebyret ikke refunderes under noen omstendigheter, må du avbestille innen fristen som er fastsatt av leverandøren av reisetjenester i deres avbestillingspolicy, for å unngå å bli belastet ytterligere et gebyr for å utebli (se paragraf 2.2 ovenfor).

 7. Depositumet og bestillingsgebyret skal betales i den valutaen du valgte som «betalingsvaluta» da du bestilte. Hvis overnattingsprisen er lagt inn i en annen valuta av leverandøren av reisetjenester, beregnes depositumsbeløpet du belastes for i betalingsvalutaen ved å konvertere depositumsbeløpet til betalingsvalutaen med Hostelworlds standard valutakurser.

3. Ansvar og ansvarsfraskrivelse

 1. Dersom det oppstår problemer med overnattingen eller andre reisetjenester, må du kontakte leverandøren av reisetjenestene. Hvis du har problemer med bestillingen du har gjort gjennom Hostelbookers-nettstedene, kan du kontakte oss direkte på customerservice@hostelbookers.com.

 2. Vi fungerer kun som agent på vegne av leverandøren av reisetjenestene, og er dermed ikke part i kontrakten mellom deg og leverandøren av reisetjenestene om levering av reisetjenester (inklusive overnatting), og vi har ingen forpliktelser eller erstatningsansvar overfor deg når det gjelder vilkårene i denne kontrakten. Vi er f.eks. ikke ansvarlige for:

  1. Hvor nøyaktige eller fullstendige beskrivelsene av overnattingssteder og andre reisetjenester (inklusive priser, tilgjengelighet og anmeldelser) som vises på Hostelbookers-nettstedene er, eller kvaliteten eller egnetheten til overnattingsstedene eller andre reisetjenester som bestilles eller kan bestilles gjennom Hostelbookers-nettstedene.

  2. Oppfyllelsen av en bestilling som er gjort gjennom Hostelbookers-nettstedene, inklusive handlinger eller utelatelser av leverandører av reisetjenester, avbestillinger gjort av leverandører av reisetjenester uansett årsak, eller manglende levering av hele eller deler av den bestilte tjenesten av den aktuelle leverandøren.

  3. Feil i eller mislykket forsøk på å utføre eller registrere en bestilling pga. forhold utenfor vår kontroll (f.eks. strømbrudd).

 3. Vi eller noen av våre ledere, ansatte, samarbeidspartnere eller andre representanter er heller ikke ansvarlige overfor deg (eller medlemmer av ditt selskaps gruppe, dine samarbeidspartnere eller andre personer eller parter som har del i bestillingen) for: (i) indirekte, spesielle, straffe- eller følgetap eller -skader, (ii) tap av data, inntekt, fortjeneste, handel, muligheter, rykte, goodwill eller (iii) tap av eller skade på eiendom, i hvert tilfelle som følge av eller i forbindelse med bruk av informasjon, produkter, tjenester, fasiliteter og/eller materiale som tilbys gjennom Hostelbookers-nettstedene, selv om vi er underrettet om muligheten for slike tap eller skader, eller slike tap eller skader kunne rimelig forutsies.

 4. Vårt maksimale samlede ansvar overfor deg (og eventuelle andre parter som har del i bestillingen) i forbindelse med en bestilling som er gjort gjennom oss (enten under kontrakt, tort eller annet), skal være begrenset kun til verdien av bestillingsgebyret som er innbetalt for den aktuelle bestillingen. Før du foretar en bestilling, må du sørge for at du har lest vilkårene og betingelsene til leverandøren av reisetjenestene og at du godtar dem.

 5. Vi har ikke besøkt alle overnattingsstedene som er oppført på Hostelbookers-nettstedene, og vi utfører ikke rutinekontroller av overnattingsstedene. Oppføringen av en reisetjeneste (inklusive overnatting) på Hostelbookers-nettstedene er ikke og må ikke sees på som en spesifikk anbefaling fra oss eller en fremstilling av at reisetjenesten er egnet til ditt formål eller at reisetjenesten er av en bestemt kvalitet.

 6. Med unntak av når annet forekommer i disse vilkårene, og i største utstrekning tillatt ved gjeldende lover, ekskluderes herved alle fremstillinger, garantier og betingelser, også de som innbefattes av vedtekter eller annet, inklusive uten begrensninger fremstillinger, garantier og forpliktelser om noen av tjenestene, fasilitetetene, informasjonen og/eller materialet på Hostelbookers-nettstedene, inklusive uten begrensninger nøyaktighet, fullstendighet og salgbarhet, kvalitet eller egnethet for et bestemt formål. Hostelbookers-nettstedene fremskaffes kun «i nåværende stand», og vi garanterer i særdeleshet ikke at informasjonen som publiseres på Hostelbookers-nettstedene er feilfri eller at Hostelbookers-nettstedene er uten virus eller programfeil.

 7. Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense ansvar som følge av: (i) bedrageri eller bedragersk uriktig fremstilling, eller (ii) dødsfall eller personskade.

4. Kreditt- og debetkortsikkerhet

 1. Vi anstrenger oss på rimelig vis for å sikre at alle kredittkort- og debetkorttransaksjoner som utføres via Hostelbookers-nettstedene er sikre. LIKEVEL: Hvis uautoriserte kostnader vises på kreditt- eller debetkortutskriften for et kort som er brukt på Hostelbookers-nettstedene på et tidspunkt mens eller etter at du bestiller, gjennomfører transaksjonen eller oppgir dine kortopplysninger på Hostelbookers-nettstedene, er ikke Hostelworld ansvarlig eller forpliktet på noen måte for eventuelle skader eller tap av enhver art påført deg som følge av eller på noen måte forbundet med nevnte bruk, transaksjon eller opplysninger, med unntak av der slike uautoriserte kostnader kommer som et direkte resultat av uaktsomhet fra vår side og er underlagt de lovfestede rettigheter du måtte ha.

5. Åndsrett og nettlenker

 1. Informasjon, innhold, programvare, grafikk, tekst, lyd, bilder, knapper, varemerker, servicemerker, foretaksnavn og logoer («materialer») på Hostelbookers-nettstedene er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker, databaserettigheter og andre åndsverklover. Partene samtykker herved i at vi eller våre lisensgivere (alt etter som) beholder alle rettigheter, eierskap, interesser og åndsrett i og til materialene. Vi bevilger deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Hostelbookers-nettstedene for personlige, ikke-kommersielle formål for å få tilgang til Hostelbookers-nettstedene og foreta bestillinger i samsvar med disse vilkårene («begrenset lisens»). Med unntak av å benytte deg av den begrensede lisensen, kan du ikke endre, kopiere, distribuere, videresende, vise, utføre, gjengi, publisere, lisensiere, lage avledede arbeider fra, overføre eller selge noen materialer. Med unntak av den begrensede lisensen skal ingenting i disse vilkårene tolkes som overføring eller tildeling (underforstått eller på annen måte) til deg av noen lisens eller rett i eller til materialene.

 2. Hostelbookers-nettstedene kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre enn oss. Slike lenker er bare oppgitt som referanse. Vi kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet på dem. Inkludering av lenker på Hostelbookers-nettstedene til slike andre nettsteder betyr ikke at vi anbefaler materialet på disse nettstedene eller har noen tilknytning til driverne.

 3. Hostelbookers-nettstedene er gjort tilgjengelige for personlig bruk. Du kan ikke kopiere, overvåke, skjermskrape, bruke en spider, dyplenke eller gjengi noe innhold, informasjon eller programvare som vises på Hostelbookers-nettstedene til kommersielle eller konkurrerende formål.

6. Brukergenerert innhold

 1. På enkelte deler av Hostelbookers-nettstedene kan du eller tredjeparter publisere innhold, anmeldelser, meldinger, bilder, materiale eller andre elementer (dette er «funksjoner for brukergenerert innhold»). Du er ene og alene ansvarlig for din bruk av slike funksjoner for brukergenerert innhold og bruker dem på egen risiko. Ved å bruke noen av funksjonene for brukergenerert innhold samtykker du uttrykkelig i at du ikke skal legge ut, laste opp til, overføre, distribuere, lagre, opprette eller på annen måte publisere noe av følgende gjennom Hostelbookers-nettstedene:

  1. Meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, kode eller annet materiale («innhold») som er ulovlig, injurierende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, krenkende, slibrig, støtende, trakasserende, truende, grovt, provoserende, bedragersk, et angrep på personvern eller personrettigheter eller på annet vis upassende eller uhensiktsmessig.

  2. Innhold som bryter enhver parts patent, varemerke, forretningshemmelighet, kopirett eller annen ånds- eller eiendomsrett.

  3. Innhold som etterligner en person eller et foretak eller på annen måte gir en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller et foretak.

  4. Innhold som kan bryte personvernet eller databeskyttelsesrettighetene til en tredjepart.

  5. Virus, ødelagte data eller andre skadelige, nedbrytende eller ødeleggende filer.

  6. Innhold som, ene og alene etter vårt skjønn, er upassende eller som begrenser eller forhindrer andre personer fra å bruke eller ha glede av Hostelbookers-nettstedene, eller som kan utsette oss eller våre brukere for skade eller ansvar av enhver type.

 2. Vi påtar oss intet ansvar og er ikke ansvarlige for innhold av enhver type som legges ut, lagres eller lastes opp av deg eller tredjeparter på Hostelbookers-nettstedene, eller for tap eller skade som oppstår som et resultat av dette. Som leverandør av interaktive tjenester er vi ikke ansvarlige for utsagn, fremstillinger eller innhold som fremskaffes av brukere av funksjonene for brukergenerert innhold eller andre offentlige fora. Selv om vi ikke er forpliktet til å skille ut, redigere eller overvåke noe av innholdet som legges ut med eller distribueres gjennom funksjonene for brukergenerert innhold, forbeholder vi oss retten til etter eget skjønn å slette, skille ut eller redigere uten varsel ethvert innhold som er lagt ut eller lagret på Hostelbookers-nettstedene til enhver tid og av enhver årsak, og du er ene og alene ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av og erstatte innhold som du legger ut eller lagrer på Hostelbookers-nettstedene for egen regning.

 3. Enhver bruk av funksjonene for brukergenerert innhold eller andre deler av Hostelbookers-nettstedene utenom i samsvar med disse vilkårene, kan føre til bl.a. stenging eller midlertidig stenging av din tilgang til funksjonene for brukergenerert innhold og/eller Hostelbookers-nettstedene. For å overhold en kjennelse fra en domstol med habil jurisdiksjon eller for å beskytte våre systemer eller brukere av Hostelbookers-nettstedene, kan vi behandle og gi ut enhver informasjon vi innehar i forbindelse med en bruker av Hostelbookers-nettstedene som legger ut eller laster opp upassende eller støtende innhold, inklusive, uten begrensninger, deres navn, e-postadresse, IP-adresse, brukshistorikk og publisert innhold.

 4. Ved å legge ut eller distribuere innhold til eller gjennom Hostelbookers-nettstedene, vil du, med mindre vi oppgir noe annet:

  1. Gi oss ikke-eksklusiv, royaltyfri, uavbrutt, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar rettighet til å bruke, gjengi, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, opprette avledede verk fra og offentlig vise og utføre slikt innhold over hele verden i et hvilket som helst medium.

  2. Representere og garantere at innholdet du legger ut eller distribuerer på annen måte (i) overholder disse vilkårene, (ii) er korrekt og ikke misvisende, og (iii) skal ikke utsette oss for sivil- eller staffansvar eller på annen måte i vesentlig grad påvirke vår forretningsdrift eller rykte på negativt vis.

7. Anmeldelser

 1. Du kan bli bedt om å skrive en anmeldelse av reisetjenestene du har mottatt. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, men merk at den aktuelle leverandøren av reisetjenester vil ha tilgang til anmeldelsen din slik at de kan svare på tilbakemeldingen og utføre eventuelle nødvendige forbedringer. Leverandørene av reisetjenester vil ha kontaktopplysningene dine og kan kontakte deg for å stille flere spørsmål om din opplevelse for å hjelpe dem med å gjøre ytterligere forbedringer.

8. Generelt

 1. Disse vilkårene er utarbeidet på engelsk. Hvis disse vilkårene er oversatt til andre språk, skal den engelske versjonen være gjeldende.

 2. Vår manglende evne til å håndheve ett eller flere av vilkårene til enhver tid eller over en periode, skal ikke ansees som en fraskrivelse av dem eller rettighetene knyttet til noen av dem.

 3. Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Hostelworld i forbindelse med innholdet i disse vilkårene, og erstatter alle tidligere avtaler eller representasjoner mellom partene angående innholdet i denne avtalen.

 4. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og innholdet på Hostelbookers-nettstedene uansett årsak og uten ansvar overfor deg, andre brukere eller tredjeparter. Denne retten skal ikke påvirke vilkårene som du godtar når du foretar en legitim bestilling eller kjøp på Hostelbookers-nettstedene. Du bør kontrollere disse vilkårene for eventuelle endringer hver gang du besøker Hostelbookers-nettstedene.

 5. Disse vilkårene og din bruk av Hostelbookers-nettstedene er underlagt lovene i Irland. Du samtykker herved til at irske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av Hostelbookers-nettstedene hver gang du besøker Hostelbookers-nettstedene. Bruk av Hostelbookers-nettstedene er ikke autorisert i noen jurisdiksjon som ikke gir gyldighet til alle bestemmelsene i disse vilkårene, inklusive, uten begrensning, denne paragrafen.

 6. Vår håndheving av disse vilkårene er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ingenting i denne avtalen innskrenker vår rett til å overholde rettshåndhevelse eller krav relatert til din bruk av Hostelbookers-nettstedene eller informasjon som er gitt til eller samlet inn av oss i forbindelse med slik bruk.

 7. Hvis noen del av disse vilkårene fastslås å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelsen anses å være erstattet av en slik gyldig, rettskraftig bestemmelse som mest ligner intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av disse vilkårene skal fortsatt være gjeldende.

 8. Selv om vi ikke kan overvåke adferden til våre brukere utenfor nettstedene, skal det være et brudd på disse vilkårene å bruke informasjon hentet fra Hostelbookers-nettstedene for å trakassere, misbruke eller skade andre personer, eller for å ta kontakt, annonsere til, oppfordre eller selge til brukere eller personer uten deres forutgående, uttrykkelige samtykke.

 9. Selv om vilkårene våre krever at leverandører av reisetjenester viser priser som omfatter all merverdiavgift og andre ekstra avgifter, er prisen som vises i siste instans leverandørens ansvar og ikke vårt. Du erkjenner at vi ikke er ansvarlige overfor deg for noe forsøk fra leverandøren av reisetjenester på å innkreve ekstra merverdiavgift eller andre avgifter fra deg på tidspunktet for betaling som et supplement til prisen som vises, og din eneste regress i denne forbindelse vil være mot leverandøren av reisetjenestene.

9. Personvern

 1. Du finner mer om varselet vårt om databeskyttelse her , som herved innlemmes i og utgjør en del av disse vilkårene.

10. Konfliktløsning på internett

 1. EU-kommisjonens plattform for konfliktløsning på internett finnes på følgende lenke: http://ec.europa.eu/odr. Merk at vi for tiden ikke benytter alternativ konfliktløsning i forbindelse med forbrukerklager.

Hvorfor bestille med hostelbookers?

Tusenvis av sengeplasser og private rom i nærheten av alt du har planlagt å se og gjøre.
Med rimelige vandrerhjem og billige hoteller er alt du vil se og gjøre rett utenfor døren.

Gruppebestilling?

Gruppe på 15 eller flere

Kontakt oss direkte

Kundeserviceteam

Tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken

customerservice@hostelbookers.com

Ring oss på:

+353 1 524 5800


Hostelworld.com Limited | Registered office : Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin18, Ireland | Registered in Ireland under Company No: 337103